Tesi: "The Impact of the Internationalisation of Higher Education on Scientists’ Multimodal Communication: A case study from Catalonia"

Download Pdf

Autor/a: Helena Torres Purroy

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dr. Josep Maria Cots Caimons

Tutoria: Dr. Josep Maria Cots Caimons

Dept./Centre: Departament d’Anglès i Lingüística

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):   61. Filologia Anglesa

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 30/9/2021 al 9/10/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 27/9/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 31/10/2021.