Tesi: "Techo de Cristal en I+D+i en salud en España"

Download Pdf

Autor/a: Carla Segovia Saiz

Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut

Tesi : Techo de Cristal en I+D+i en salud en España

Direcció: Dra. Monserrat Gea Sánchez i Dra. Esther González María

Tutoria: Dr. Joan Blanco Blanco

Dept./Centre:  Departament d'Infermeria i Fisioteràpia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Infermeria i fisioteràpia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 30/6/21 al 9/7/21, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Cures Integrals i Serveis de Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 30/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 31/7/2021.