Tesi: "Privacy-preserving protocols for vehicular transport systems"

Download Pdf

Autor/a: Ricard Borges i Llorens

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció:  Dr. Francisco Sebe Feixas

Tutoria: Dr. Francisco Sebe Feixas

Dept./Centre: Departament de Matemàtica

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  13 Informàtica i Matemàtica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/03/2021 al 28/03/2021 i del 06/04/2021 al 08/04/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 19/3/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 30/4/2021.