Tesi: "Plant-produced microbicides against the human immunodeficiency and severe acute respiratory symptom viruses"

Download Pdf

Autor/a: Amaya Blanco Perera

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Tesi : Plant-produced microbicides against the human immunodeficiency and severe acute respiratory symptom viruses

Direcció: Dra. Paquita Santiveri Morata i Dra. María Victoria Armario Nájera

Tutoria: Dra. Paquita Santiveri Morata

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 1 Ciències Experimentals

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 2/6/2021 a l'11/6/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 1/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 3/7/2021.