Tesi: "Los profesionales de la formación dual en el ámbito universitario: identificación de perfiles, funciones y competencias"

Download Pdf

Autor/a: Andreu Curto Reverte

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Sofia Isus Barado i Dr. Juan Francisco de la Fuente Romero

Tutoria: Dra. Sofia Isus Barado

Dept./Centre: Departament de Pedagoria i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 9 Psicopedagogia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 04/05/21 al 13/05/21, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 3/5/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 4/6/2021.