Tesi: "Linking movement ecology with ecosystem services in Pyrenean scavenger populations. An innovative approach for the avian scavenger conservation"

Download Pdf

Autor/a: Ruth García Jiménez

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Direcció: Dr. Antonio Margalida Vaca, Dr. Juan Manuel Perez Garcia y Dra. M. Angeles Colomer Cugat

Tutoria: Dr. Jesús Nadal Garcia

Dept./Centre: Departament de Ciència Animal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  11 Enginyeria de Forests

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 29/7/21 a l'1/8/21 i del 23 al 28/8/21, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural, segons s’ha acordat a la reunió de 27/7/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 19/9/2021.