Tesi: "Letalidad y reincidencia en la conducta suicida"

Download Pdf

Autor/a: María Irigoyen Otiñano

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Enrique Baca García i Dra. María Mur Laín

Tutoria: Dra. María Mur Laín

Dept./Centre: Departament de Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Medicina i Cirurgia

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctor o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 25/10/2021 al 3/11/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 21/10/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 25/11/2021