Tesi: "Las dimensiones emocional, cognitiva y social de la toma de decisiones en secundaria"

Download Pdf

Autor/a: Josefina Álvarez Justel

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Núria Pérez Escoda i Dra. Gemma Filella Guiu

Tutoria: Dra. Gemma Filella Guiu

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 9 Psicopedagogia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 26/5/2021 al 5/6/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 26/5/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 27/6/2021.