Tesi: "Interventions based on board games to improve working memory, executive functions, and other cognitive processes related across lifespan"

Download Pdf

Autor/a: Verónica Estrada Plana

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Tesi : Interventions based on board games to improve working memory, executive functions, and other cognitive processes related across lifespan

Direcció: Dr. Jorge Moya Higueras i Dra. Agnès Ros Morente

Tutoria: Dr. Jorge Moya Higueras

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  15 Psicologia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 13/7/21 al 22/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 13/7/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 3/9/2021.