Tesi: "Intenciones emprendedoras en modalidad emprendimiento puro e híbrido en estudiantes de programas de magister en negocios, MBA en Chile"

Download Pdf

Autor/a: Jorge Daniel Jarpa Vrandecic

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. Ramón Saladrigues Solé

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  7 Economia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/03/2021 al 28/03/2021 i del 06/04/2021 al 08/04/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 18/3/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans  del 30/4/2021.