Tesi: "Estudio del efecto del síndrome de apneashipopneas del sueño y su tratamiento con CPAP en diferentes fenotipos de presión arterial"

Download Pdf

Autor/a: Ester Sapiña Beltrán

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dra. Mireia Dalmases Cleries i Dr. Manuel Sánchez de la Torre

Tutoria: Dr. Ferrán Barbé Illa

Dept./Centre: Departament de Medicina

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 02 Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/12/20 i del 07/01/21 al 15/01/21, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 3/12/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 6/02/2021.