Tesi: "Estructura de costos y economías de escala en Universidades Un estudio comparativo en el sistema chileno"

Download Pdf

Autor/a: Juan Pablo Aguirre Álvarez

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Tutoria: Dr. Antonio Blanc Altemir

Dept./Centre: Departament de Dret Públic

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 7 Economia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 05/03/2021 al 14/03/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 4/03/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 13/04/2021.