Tesi: "Enhancement of the applications and functionalities of the Assistant Personal Robot platform"

Download Pdf

Autor/a: David Martínez Piqué

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Jorge Palacin Roca Dr. Marcel Tresánchez Ribes

Tutoria: Dr. Jorge Palacin Roca

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

 Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  13 Informàtica i Matemàtica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 7/6/2021 al 16/6/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 4/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 8/7/2021.