Tesi: "El Ferrocarril en España: Estaciones, Acceso a la red y Compañías Privadas 1848-1941"

Download Pdf

Autor/a: Guillermo Esteban Oliver

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dr. Jordi Martí Henneberg i Dr. Alfonso Díez Minguela

Tutoria: Dr. Jordi Martí Henneberg

Dept./Centre: Departament de Geografia i Sociologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): Geografia i Sociologia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 03/6/2021 al 12/6/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 3/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 4/7/2021.