Tesi: "Efecto de la adición de fibra y la temperatura sobre las propiedades reológicas de zumos de fruta"

Download Pdf

Autor/a: Dorian Elizabeth Salinas Jiménez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. Alfonso Garvin Arnes i Dr. Alberto Ibarz Ribas

Tutoria: Dr. Alberto Ibarz Ribas

Dept./Centre: Departament de Tecnologia d'Aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  10 Ciència i Tecnologia dels Aliments

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 02/07/2021 a l'11/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 2/7/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 24/8/2021.