Tesi: "Educación y Diversidad Sexual: Un análisis de la perspectiva de los estudiantes de educación de Párvulos en Chile"

Download Pdf

Autor/a: Daniel Fernando Serey Araneda

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Isabel del Arco Bravo

Tutoria: Dra. Isabel del Arco Bravo

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  9 Psicopedagogia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 28/01/2021 al 6/02/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 27/1/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 28/2/2021.