Tesi: "Dorsal root ganglion neurons as a model of Friedreich Ataxia"

Download Pdf

Autor/a: Elena Britti

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Joaquin Ros Salvador

Tutoria: Dr. Joaquin Ros Salvador

Dept./Centre: Deparament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  17 Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 7/6/2021 al 16/6/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 4/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 8/7/2021.