Tesi: " Disponibilidad léxica de estudiantes de ELE en Tianjin, China: estudio comparado entre lengua extranjera y lengua materna"

Download Pdf

Autor/a: Lei Chen

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dra. M. Ángeles Calero Fernández

Tutoria: Dra. M. Ángeles Calero Fernández

Dept./Centre:  Departament de Filologia Clàssica, Francesa i Hispànica

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  64. Filologia Hispànica

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 8/10/2021 al 17/10/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 30/10/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 8/11/2021.