Tesi: "Desarrollo de nuevas metodologías para la determinación cualitativa y cuantitativa de compuestos orgánicos volátiles (COV) en cuero y productos para el acabado del cuero"

Download Pdf

Autor/a: Antonia Flores Reyes

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Anna Bacardit Dalmases

Tutoria: Anna Bacardit Dalmases

Dept./Centre: Departalment d'Informàtica i Enginyeria Industrial

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 14 Enginyeria Industrial

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 9/7/2021 al 18/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 9/7/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 31/8/2021.