Tesi: "Desarrollo de elementos ópticos innovadores para sistemas de ultra-alta concentración fotovoltaica. Análisis del impacto de la no uniformidad espacial y espectral"

Download Pdf

Autor/a: José Manuel Saura García

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dr. Daniel Chemisana Villegas i Dr. Eduardo Fernández

Tutoria: Dr. Daniel Chemisana Villegas

Dept./Centre: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  14 Enginyeria Industrial

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 20/7/2021 al 29/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació, segons s’ha acordat a la reunió de 19/07/2021

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 10/9/2021.