Tesi: "Caracterizando la Empresa Familiar. Generación y Distribución del Valor Económico"

Download Pdf

Autor/a: Laura Sánchez Pulido

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dr. José Luís Gallizo Larraz i Dr. Jordi Moreno Gené

Tutoria: Dr. José Luís Gallizo Larraz

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  7 Economia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 10/06/2021 al 19/06/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses, segons s’ha acordat a la reunió de 2/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 11/7/2021.