Tesi: "Bases ecològiques per a una gestió pastoral"

Download Pdf

Autor/a: Ferran Paune Fabre

Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural

Direcció: Dr. Federico Fillat Estaqué i Dra. Rosario Fanlo Dominguez

Tutoria: Dra. Rosario Fanlo Dominguez

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  11 Enginyeria de Forests

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 28/6/2021 al 7/7/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Gestió Forestal i del Medi Natural, segons s’ha acordat a la reunió de 23/6/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 29/7/2021.