Tesi: "Assessment of genomic and high-throughput phenotyping tools in a diversity panel of Mediterranean landraces and cultivars for wheat breeding under rainfed environments"

Download Pdf

Autor/a: Rubén Rufo Gómez

Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària

Direcció: Dr. José Miguel Soriano Soriano i Dr. Joaquim Bellvert Ríos

Tutoria: Dr. Ignacio Romagosa Clariana

Dept./Centre: Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  3 Enginyeria Agronòmica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/09/2021 al 01/10/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 21/9/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 23/10/2021.