Tesi : "Advances on spray drift assessment in 3d crops"

Download Pdf

Autor/a: Xavier Torrent Martí

Tesi : ADVANCES ON SPRAY DRIFT ASSESSMENT IN 3D CROPS

Direcció: Dr. Santiago Planas de Martí -Dr. Joan Ramon Rosell Polo

Tutoria: Dr. Joan Ramon Rosell Polo

Dept./Centre: Enginyeria agroforestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 3 Enginyeria Agronòmica

 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 05/02/2020 fins al 14/02/2020, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 5/2/2020.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 7/3/2020.