Tesi: "Actitud y percepción de riesgo del consumidor ante los productos genéticamente modificados. Evidencia para el mercado chileno"

Download Pdf

Autor/a: Nassib Alberto Segovia Moreno

Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dra. Maria Paz Casanova Laudien

Tutoria: Dr. José Luis Gallizo Larraz

Dept./Centre: Departament d’Administració d'Empreses

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Economia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 21/12/2021 al 23/12/2021 i del 7/01/2022 al 13/01/2022, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Dret i Administració d'Empreses (RD 99/2011), segons s’ha acordat a la reunió de 20/12/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 4/2/2022