"Repercusiones estructurales y funcionales de las hiperqueratosis plantares en adultos mayores"

Download Pdf

Autor/a: Caleb Araguas Garcia

Tesi : "Repercusiones estructurales y funcionales de las hiperqueratosis plantares en adultos mayores"

Direcció: Dr. Francisco Corbi Soler

Tutoria: Dr. Francisco Corbi Soler

Dept./Centre: INEFC Lleida

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 12 Educació Física 

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 07/06/2019 fins el 16/06/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Activitat Física i Esport, segons s’ha acordat a la reunió de 28/5/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 8/7/2019.