"Desenvolupament de formulacions d’agents de biocontrol amb recobriments biodegradables per al control de malalties en productes vegetals"

Download Pdf

Autor/a: Anna Carbó Torres

Tesi : "Desenvolupament de formulacions d’agents de biocontrol amb recobriments biodegradables per al control de malalties en productes vegetals"

Direcció: Dra. Maria Neus Teixidó Espasa - Dra. Maria Rosario Torres Sánchís, IRTA

Tutoria: Dra. Inmaculada Viñas Almenar, UdL

Dept./Centre: Tecnologia d'Aliments

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 10 Ciència i Tecnologia d'Aliments

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 15/5/2019 fins al 24/05/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de  14/5/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 15/6/2019.