"Caresties, fams i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351. Anàlisi d'indicadors i reconstrucció dels cicles econòmics i demogràfics"

Download Pdf

Autor/a: Joan Maltas i Montoro

Tesi : "Caresties, fams i crisis de mortalitat a Catalunya: 1283-1351. Anàlisi d'indicadors i reconstrucció dels cicles econòmics i demogràfics"

Direcció: Dr. Pere Benito i Monclús i Dr. Antoni Riera i Melis

Tutoria: Dr. Pere Benito i Monclús

Dept./Centre: Història

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Mencions: Internacional

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 52 Història, Història de l'Art i Història Social

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 07/06/2019 fins el 16/06/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura, segons s’ha acordat a la reunió de 6/6/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 8/7/2019.