"ASSESSING SOIL AND CANOPY SPATIAL VARIABILITY IN FRUIT ORCHARDS TO IMPROVE MANAGEMENT AND SAMPLING BY USING AUXILIARY INFORMATION PROVIDED BY PROXIMAL AND REMOTE SENSORS"

Download Pdf

Autor/a: Asier Uribeetxebarria Alonso de Armiño

Tesi : "ASSESSING SOIL AND CANOPY SPATIAL VARIABILITY IN FRUIT ORCHARDS TO IMPROVE MANAGEMENT AND SAMPLING BY USING AUXILIARY INFORMATION PROVIDED BY PROXIMAL AND REMOTE SENSORS"

Direcció: Dr. Jaime Arnó Satorra - Dr. José Antonio Martínez Casasnovas

Tutoria: Dr. Jaime Arnó Satorra

Dept./Centre: Enginyeria agroforestal

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  03 Enginyeria agronòmica

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 21/03/2019 al 30/03/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Ciència i Tecnologia Agrària i Alimentària, segons s’ha acordat a la reunió de 15/03/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 29/04/2019.