Tesi: "The RING domain of Nse1: roles in Smc5/6 complex stability and genomic integrity in human cells"

Descargar pdf

Autor/a: Sonia Nikolova Apostolova

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Jordi Torres Rosell i Dra. Neus Colomina Gabarrella

Tutoria: Dr. Jordi Torres Rosell

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Data i hora: 6 de juliol de 2021 - 9:45h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç