Tesi: "El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje del inglés en las asignaturas impartidas en esta lengua”

Descargar pdf

Autor/a: Pascal Carmel Zong Nebouet

Programa de Doctorat en Territori, Patrimoni i Cultura

Direcció: Dr. Guzman Mancho-Barés i Dra. Elisabet Arnó-Macià

Tutoria: Dr. Guzman Mancho-Barés

Dept./Centre: Departament de Departament de Llengües i Literatures Estrangeres

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Menció: Internacional

Data i hora: 12 de juliol de 2024 - 12.30h

Lloc: Sala de Juntes de la 3a planta de l'edifici del Rectorat de la UdL

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç