Tesi: "Determinación de la concentración de Zn libre en medios biológicos con la técnica AGNES (Absence of Gradients and Nernstian Equilibrium Stripping)”

Descargar pdf

Autor/a: Carmen Lucia López Solis

Programa de Doctorat en Electroquímica: Ciència i Tecnologia

Direcció: Dra. Encarnació Companys Ferran i Dr. Josep Galceran Nogués

Tutoria: Dr. Josep Galceran Nogués

Dept./Centre: Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Data i hora: 24 de juliol de 2024 - 16h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç