Tesi: "Análisis crítico del Gobierno Corporativo de las Sociedades Cooperativas de Crédito"

Descargar pdf

Autor/a: Anna García Companys

Doctorat en Dret i Administració d'Empreses

Direcció: Dra. María José Puyalto Franco

Tutoria: Dra. María José Puyalto Franco

Dept./Centre: Departament de Dret Privat

Data i hora: 21 de juliol de 2022 - 19h

Lloc: Sala de Juntes de la Facultat de Dret, Economia i Turisme (FDET) de la UdL