Senyalització per beta-catenina i FAK en el glioblastoma: possibles dianes terapèutiques

Descargar pdf

Autor/a: Mireia Nàger Grifo

Títol: Senyalització per beta-catenina i FAK en el glioblastoma: possibles dianes terapèutiques

Direcció: Dra. Judit Herreros Danés

Tutoria: No

Dept./Centre: Ciències Mèdiques Bàsiques

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 01 Ciències experimentals

 

Podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del del 18 al 27 de maig de 2017, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 18/05/2017.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans del 19/06/2017.