"Implementació i avaluació del programa Happy 8-12 d’educació emocional gamificat"

Descargar pdf

Autor/a: Enrique Cabello Cuenca

Tesi : "Implementació i avaluació del programa Happy 8-12 d’educació emocional gamificat"

Direcció: Dra. Gemma Filella Guiu, UdL - Dra. Núria Pérez Escoda, UB

Tutoria: Dra. Gemma Filella Guiu

Dept./Centre: Pedagogia

Data i hora: 16 de juliol de 2019 - 11h

Lloc: Sala Maria Rubies de la FEPTS