Tesi: "Use of heat pipes in latent thermal energy storage systems"

Download Pdf

Autor/a: José Miguel Maldonado Jiménez

Programa de Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Direcció: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra i Dr. Álvaro de Gracia Cuesta

Tutoria: Dra. Luisa Fernanda Cabeza Fabra

Dept./Centre: Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial

Data i hora: 21 de gener de 2020 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat PARCIAL a través d'aquest enllaç.