Tesi: "Construcció d’un instrument de mesura especialitzat en l’avaluació del llenguatge oral"

Download Pdf

Autor/a: Cristina Boronat Olivart

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Clara Sansó Galiay i Dra. i Elisabet Serrat Sellabona

Tutoria: Dra. Clara Sansó Galiay

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Data i hora: 9 de desembre de 2021 - 10h

Defensa de tesi per mitjans electrònics en modalitat COMPLETA a través d'aquest enllaç