"Energy efficient active cooling in advanced microelectronic systems"

Download Pdf

Autor/a: Montserrat Vilarrubí Porta

Tesi : "Energy efficient active cooling in advanced microelectronic systems"

Direcció: Dr. Jérôme Barrau - Dr. Joan Ignasi Rosell Urrutia

Tutoria: Dr. Jérôme Barrau

Dept./Centre: Medi Ambient i Ciències del Sol

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Doctorat en Enginyeria i Tecnologies de la Informació

Data i hora: 14/10/2019 - 11:00

Lloc: Campus de Cap Pont. Escola Politècnica Superior - Sala 2.03.