JORNADES

Les Jornades de Doctorat tenen per objectiu desenvolupar una activitat formativa que permeti el progrés de la recerca, així com l'adquisició de diferents competències transversals dels investigadors en formació.

Objectius:

1. Incrementar les competències transversals en recerca, innovació i divulgació dels investigadors en formació de tots els Programes de Doctorat de la UdL

2. Impulsar la influència i el coneixement mutu entre la comunitat acadèmica i científica de l’Escola de Doctorat de la UdL.

3. Oferir un espai de connexió, de comunicació i connexió mútua entre els investigadors en formació.

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida organitza aquesta Jornada, obligatòria pel personal investigador en formació de primer curs, per a fomentar l’avenç científic, tecnològic, social, artístic i cultural de la nostra societat. Els objectius són, d’una banda, incrementar les competències transversals en recerca, innovació i divulgació dels investigadors en formació de tots els Programes de Doctorat de la UdL; d’altra banda, impulsar la influència i el coneixement mutu entre la comunitat acadèmica i científica de la UdL. I finalment, desenvolupar una activitat formativa que permeti el progrés de la recerca dels investigadors en formació.

L’Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida, en el marc de actuacions conjuntes de les Universitats del Campus Iberus, ofereix als seus doctorands la possibilitat de participar en les Jornades anuals que es desenvolupen durant dos dies i mig a Jaca. L’objectiu és fomentar el coneixement mutu i la comunicació entre el personal investigador en formació de les universitats que constituïm el Campus Iberus.

   Darrera modificació: