CURSOS DE FORMACIÓ TRANSVERSAL

L’Escola de Doctorat de la UdL, de forma coordinada amb la unitat de Biblioteca i Documentació de la UdL, la unitat de Formació del Professorat Universitari de la UdL i el Campus Iberus ofereix cursos, seminaris i tallers de formació transversal. L’oferta formativa s’actualitza cada curs acadèmic i la informació  es troba a l'enllaç de la unitat organitzadora.

Les activitats formatives transversals són un punt de trobada per als doctorands i doctorandes de totes les àrees científiques i són una eina per l’adquisició de les següents competències:

Research, Career Development, Digital, Communication, Cognitive, Interpersonal, Teaching & Supervision, Enterprise and Mobility

CURSOS RECOMANATS PER L'ESCOLA DE DOCTORAT

(consultar l'enllaç de la unitat organitzadora per veure oferta i planificació del curs)

Research

· En ètica i integritat científica:

· En ciència Oberta

Career Development

Digital

Communication

Interpersonal

Research & Supervision

Enterprise

   Darrera modificació: