"Implementació i avaluació del programa Happy 8-12 d’educació emocional gamificat"

Descargar pdf

Autor/a: Enrique Cabello Cuenca

Tesi : "Implementació i avaluació del programa Happy 8-12 d’educació emocional gamificat"

Direcció: Dra. Gemma Filella Guiu, UdL - Dra. Núria Pérez Escoda, UB

Tutoria: Dra. Gemma Filella Guiu

Dept./Centre: Pedagogia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  09 Psicopedagogia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 17/5/2019 fins al 26/05/2019, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 16/05/2019.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 17/06/2019.