Tesi: "The RING domain of Nse1: roles in Smc5/6 complex stability and genomic integrity in human cells"

Download Pdf

Autor/a: Sonia Nikolova Apostolova

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Jordi Torres Rosell i Dra. Neus Colomina Gabarrella

Tutoria: Dr. Jordi Torres Rosell

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari): 17 Biomedicina

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 19/03/2021 al 28/03/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 10/03/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 26/4/2021.