Tesi: "Construcció d’un instrument de mesura especialitzat en l’avaluació del llenguatge oral"

Download Pdf

Autor/a: Cristina Boronat Olivart

Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida

Direcció: Dra. Clara Sansó Galiay i Dra. i Elisabet Serrat Sellabona

Tutoria: Dra. Clara Sansó Galiay

Dept./Centre: Departament de Pedagogia i Psicologia

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  Psicologia

 La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctor o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 22/10/2021 al 31/10/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, Societat i Qualitat de Vida, segons s’ha acordat a la reunió de 21/10/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 22/11/2021