Tesi: "Carcinomes de queratinòcits: aspectes epidemiològics a Catalunya i caracterització proteica del seu fluid intersticial tumoral"

Download Pdf

Autor/a: Clara Matas Nadal

Programa de Doctorat en Salut

Direcció: Dr. Rafael Sergio Aguayo Ortiz i Dr. Eloi Garí Marsol

Tutoria: Dr. Eloi Garí Marsol

Dept./Centre: Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

Titulació de Doctorat: Doctor/a per la Universitat de Lleida.

Àmbit de titulació (en cas d’optar al premi extraordinari):  02 Medicina i Cirurgia

La tesi podrà ser consultada per qualsevol doctora o doctora a la Secretaria General de la Universitat de Lleida des del 14/05/2021 al 24/05/2021, per tal de fer les consideracions oportunes i que s’hauran de comunicar posteriorment a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Salut, segons s’ha acordat a la reunió de 27/04/2021.

Entre el primer dia de dipòsit i el primer dia possible per a la lectura ha de transcórrer un termini de trenta dies naturals. Aquesta tesi no pot ser llegida abans 14/6/2021.