DOCUMENT D'ACTIVITAT DEL DOCTORAT

Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de Lleida, article 17 Document d'Activitats de l'investigador o investigadora en formació.

  • Heu d'introduir les dades corresponents a les activitats de formació a l'aplicatiu RAPI