DOCUMENT D'ACTIVITAT DEL DOCTORAT

Normativa acadèmica de doctorat de la Universitat de Lleida, article 17 Document d'Activitats de l'investigador o investigadora en formació.

  • Heu d'introduir les dades corresponents a les activitats de formació a l'aplicatiu RAPI 

 

ESTADES A L'ESTRANGER DELS INVESTIGADORS EN FORMACIÓ -  MENCIÓ INTERNACIONAL

L'estada mínima de tres mesos realitzada en una institució d’ensenyament superior o en un centre d’investigació s’ha d’incorporar al document d’activitats del RAPI, per tal que consti en la avaluació anaul de seguiment de la comissió acadèmica.

- Certificat de l'estada emés i signat per la persona responsable de l'estada al centre, on s'indiquin les tasques realitzades. És necessari aportar el document original, o bé, una còpia compulsada.