Descarregar Pdf

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Eloi Garí (2009 SGR 559), Daniel Sanchis (2009 SGR 346) i Mario Encinas (2009 SGR 740), que desenvolupen 4 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars que controlen la proliferació i la diferenciació cel·lular, així com els processos de mort cel·lular, la qual cosa té una gran rellevància per entendre la base de diverses patologies humanes com el càncer, las malalties neurodegeneratives o las patologies cardíaqu

 

Cicle cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes interns que regulen la divisió de les cèl·lules eucariotes. L'objectiu general d'aquesta recerca és contribuir a un millor coneixement dels processos que es troben alterats durant la pèrdua de la integritat del genoma i en patologies com el càncer.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/7/cell-cycle

Responsable:

Membres:

 • Dr. Eloi Garí Marsol
 • Dr. Jordi Torres Rosell
 • Dra. Neus Colomina Gabarrella
 • Dra. Celia Casas Herranz

 

Senyalització cel·lular i apoptosis

La línia de recerca té com a objectiu: a) l’estudi dels factors neurotròfics i les vies de senyalització intracel·lular activades per aquests factors en relació a la seva funció sobre la supervivència i mort neuronal, i b) l’estudi dels processos que regulen la mort cel·lular en el teixit cardíac.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/10/cell-signalling-and-apoptosis-group

Responsable:

Membres:

 • Dr. Daniel Sanchis Morales
 • Dra. Marta Llovera Tomas

 

Senyalització oncogènica i del desenvolupament

La línia de recerca es centra en realitzar un abordatge genètic dels mecanismes que regulen les vies de senyalització cel·lular activades pel proto-oncogen Ret, i la seva regulació pel putatiu supressor tumoral Sprouty. Aquesta recerca té implicacions en camps diversos com el desenvolupament renal y del sistema nerviós perifèric, o la biologia de tumors d'origen neuroendocrí.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/8/oncogenic-signalling-and-development  

Responsable: Dr. Mario Encinas Martin

 

Senyalització per calci i diferenciació cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes moleculars implicats en la proliferació, diferenciació i migració cel·lular, així com la senyalització per calci i el seu impacte en processos com l'establiment de les connexions nervioses, la progressió tumoral i patologies cardíaques.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/9/calcium-cellular-signalling

Responsable:

Membres:

 • Dra. Judit Herreros Danés
 • Dr. Carles Cantí Nicolàs

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Enric Herrero/Joaquim Ros (2009 SGR 196), Albert Sorribas (2009 SGR 809) i Reinald Pamplona (2009 SGR 735), que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels efectes de l'estrés sobre els sistemes biològics, la qual cosa té especial rellevància per entendre les bases de l'envelliment i la neurodegeneració.

 

Biologia Molecular de Llevats

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'efecte de condicions d'estrés ambiental sobre la proliferació cel·lular, així com les vies de transducció i els sistemes enzimàtics implicats en la defensa i reparació del dany per estrés.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/11/molecular-biology-of-yeast  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Enric Herrero Perpiñan
 • Dra. Gemma Belli Martínez

 

Bioquímica de l’Estrés Oxidatiu

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'impacte de l'estrés oxidatiu en les funcions cel·lulars i en malalties humanes com, per exemple, l'atàxia de Friedrich.

Més informació

http://www.irblleida.org/en/research/32/neuronal-signalling-unit

http://www.irblleida.org/en/research/12/oxidative-stress-biochemistry

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joaquim Ros Salvador
 • Dra. Elisa Cabiscol Català
 • Dr. Jordi Tamarit Sumalla
 • Dra. Rosa Soler Tatché

 

Fisiopatologia metabòlica

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi del paper de l'estrés oxidatiu en el procés fisiològic d'envelliment i en els processos patològics que tenen lloc en les malalties associades a l'edat (diabetis, obesitat, etc.), com també en les malalties neurodegeneratives.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/13/metabolic-physiopathology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Reinald Pamplona Gras
 • Dr. Manel Portero Otín
 • Dra. M. Victoria Ayala
 • Dr. Jordi Boada

 

Modelització Matemàtica de Processos Metabòlics

La línia de recerca es centra en el desenvolupament de mètodes per a l'anàlisi sistèmic de processos metabòlics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research

Responsable:

Membres:

 • Dr. Albert Sorribas Tello
 • Dr. Rui Alves

 

Senyalització en Llevats

La línia de recerca es centra en l’estudi molecular, genètic i cel·lular d'algunes vies de senyalització que participen en la resposta cel·lular en front a l'estrés oxidatiu.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/15/cell-signalling-in-yeast

Responsable: Dra. Mª Ángeles de la Torre Ruiz

Descripció: Investigació realitzada per doctors de dos grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Josep Esquerda/Jordi Calderó (2009 SGR 370) i Loreta Medina (2009 SGR 547), i per un grup de recerca clínica (liderat per Francesc Purroy) de trajectòria sòlida pel que fa a publicacions i obtenció de finançament extern, que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Todas les línies tenen com a objectiu l'estudi del sistema nerviós i de les malalties del sistema nerviós produïdes per trastorns del neurodesenvolupament, neurodegeneració o degut a isquèmia cerebral.

 

Patologia de la Motoneurona

La línia de recerca es centra a l'estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars que regulen la supervivència i la mort neuronal, així com a l'anàlisi de determinats aspectes relacionats amb el desenvolupament del sistema nerviós i que podrien intervenir, també, en determinades situacions patològiques, com són les malalties neurodegeneratives.

Més informació:  http://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology

Responsable:

Membres:

 • Dr. Jordi Calderó Pardo
 • Dra. Olga Tarabal Mostazo

 

Patologia neuromuscular experimental

La línia de recerca es centra a l’estudi de les bases cel·lulars i moleculars de les malalties neuromusculars i, particularment, de l'esclerosi lateral amiotròfica.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Josep E. Esquerda Collel
 • Dra. Anna Casanovas Llorens

 

Desenvolupament i Evolució del Cervell

La línia de recerca es centra en estudiar el desenvolupament i la evolució de la amígdala cerebral, una estructura essencial pel control de les emocions i el comportament social, que es troba alterada en divers trastorns del neurodesenvolupament, com l'autisme o la esquizofrènia, i altres trastorns psiquiàtrics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/24/brain-development-and-evolution  

Responsable:

Membres:

 • Dra. Loreta Medina Hernández
 • Dra. Ester Desfilis Barceló
 • Dr. Antonio Abellán Ródenas

 

Neurobiologia Molecular i del Desenvolupament

La línia de recerca es centra en la caracterització de nous mecanismes moleculars de la formació de circuits neuronals del sistema nerviós. Aquests estudis ajudaran a comprendre els mecanismes que operen en condicions patològiques relacionades amb els trastorns neurològics i psiquiàtrics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/28/molecular-and-developmental-neurobiology

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joaquim Egea Navarro
 • Dra. Carme Espinet Mestre

 

Neurociències Clíniques

La línia de recerca es centra en l’estudi de la isquèmia cerebral transitòria en pacients, fent estudis clinicoradiològics i de biomarcadors per a establir nous predictors de recurrència en aquests pacients.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/26/clinical-neurosciences  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Francesc Purroy Garcia
 • Dr. Gerard Piñol Ripoll

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat, liderats per Matias Guiu (2009 SGR 794), Joan Verdaguer (2009 SGR 805) i Monserrat Rué (2009 SGR 632), i altres quatre grups amb una trajectòria investigadora sòlida avalada por nombroses publicacions d'alt impacte, obtenció de finançament extern, i direcció de tesis doctorals, liderats per Elvira Fernández, Ferran Barbé, Josep Reñé i José Manuel Porcel. A més, hi ha un grup emergent de recerca en infermeria (liderat per Pilar Jurschik i Joan Torres), amb importants col·laboracions internacionals amb grups de recerca en infermeria de reconegut prestigi (de Canadà, Bèlgica, Holanda i Finlàndia), que desenvolupa investigació en l'àmbit de l'envelliment, l'epidemiologia i l'educació per a la salut. Entre tots aquests grups, s'ofereixen 15 línies de recerca, que tenen com a objectii la recerca en l'àmbit de la clínica (estudi de diverses patologies), la farmacologia i terapèutica experimental, l'epidemiologia, l'envelliment i l'educació per a la salut.

 

Epidemiologia Aplicada

La línia de recerca es centra en l'estudi de brots epidèmics, investigació de factors de risc per malalties transmissibles, i estimació de cobertures d'activitats preventives periòdiques en l'atenció primària de salut.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/1/applied-epidemiology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Pere Godoy Garcia
 • Dr. Jaume March Llanes

 

Farmacoepidemiologia

La línia de recerca té com a objectiu avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència de la tecnologia mèdica lligada a l'ús de medicaments, ja sigui com a prevenció o tractament de malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/2/pharmacoepidemiology

Responsable: Dr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz

 

Fonaments Biològics dels Trastorns Mentals

La línia de recerca es centra en l'estudi de diversos trastorns mentals, com el trastorn bipolar, els efectes del tractament amb liti i els canvis cognitius que tenen lloc en aquests malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/3/biological-foundations-of-mental-disorders  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Francesc Abellà Pons
 • Dra. Maria Mur Lain
 • Dr. Josep Pifarré Paredero

 

Malalties de la Pleura

La línia de recerca es centra en l'estudi citològic i de marcadors tumorals amb tècniques de biologia molecular en el líquid pleural.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/4/research-group-of-cancer-biomarkers-grebic

Responsable: Dr. José Manuel Porcel Pérez

 

Patologia mamària

La línia de recerca es centra en l’estudi de nous biomarcadors en tumors mamaris.

Més informacióhttps://www.linkedin.com/in/antonio-llombart-cussac-27799477/

Responsable: Dr. Antoni Llombart Cussac

 

Patologia respiratòria

La línia de recerca es centra en dues àrees d'interès: l'estudi dels trastorns respiratoris durant el son i l’estudi de les infeccions respiratòries.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/5/translational-research-in-respiratory-medicine-group  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Ferran Barbé Illa
 • Dr. Miguel Falguera Sacrest
 • Dr. Manuel Sánchez de la Torre

 

Cirurgia Experimental

La línia d'investigació se centra en dos aspectes principals:

 1. Estudiar la resposta biomecànica del tancament de la paret abdominal després d'una intervenció
 2. Millorar la seguretat i els models de predicció en relació al seguiment dels pacients post-UCI.

Més Informació

http://www.irblleida.org/en/research/6/intensive-medicine

http://www.irblleida.org/en/research/22/experimental-surgery

Responsable:

Membres:

 • Dr. Juan Olsina Kissler
 • Dr. Javier Trujillano Cabello

 

Farmacologia Experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi dels processos de mort cel·lular i la seva modulació per a poder identificar noves aproximacions terapèutiques a la malaltia humana, especialment al càncer.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/17/pharmacology-unit  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Jacint Boix Torras
 • Dra. Judit Ribas Fortuny

 

Genètica de Malalties Complexes

La línia de recerca es centra en l'estudi de la variabilitat genètica del receptor de la vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/18/genetics-of-complex-diseases  

Responsable: Dr. Joan Fibla Palazón

 

Immunologia i Endocrinologia

La línia de recerca es centra en l'estudi dels mecanismes de pèrdua tolerància immunològica en les malalties endocrines autoimmunitàries, i més concretament en la Diabetis tipus 1 (T1D), i la seva aplicació en el diagnòstic i tractament d'aquestes malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/19/immunology-and-immunopathology-group-griip  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joan Verdaguer Autonell
 • Dra. Conchi Mora Giral

 

Nefrologia Experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi del metabolisme mineral en pacients amb insuficiència renal crònica i la influència genètica en el desenvolupament de l'hiperparatiroidisme secundari.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/20/vascular-and-renal-translational-research-group  

Responsable:

Membres:

 • Dra. Elvira Fernández Giraldez
 • Dr. José M. Valdivielso Revilla

 

Patologia Oncològica

La línia de recerca es centra en estudiar les alteracions moleculars dels càncers d'endometri, tiroide i la pell, en correlació amb les característiques clíniques i patològiques.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/16/oncological-pathology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Xavier Matias-Guiu
 • Dra. Rosa Maria Martí Laborda
 • Dr. Xavier Dolcet Roca
 • Dr. Felip Vilardell Villegas
 • Dra. Antonieta Salud Sàlvia

 

Patologia Digestiva i Oncohematològica

La línia de recerca es centra en l’estudi de la carcinogènesi colo-rectal i els processos oncohematològics, en particular els limfomes i altres processos limfoproliferatius.

Més informació:  

http://www.irblleida.org/en/research/21/clinical-and-experimental-research-in-digestive-and-hematological-pathology

http://www.irblleida.org/en/research/23/endocrine-bariatric-and-metabolic-surgery

Responsable:

Membres:

 • Dr. Josep Reñé Espinet
 • Dra. Carme Piñol Felis
 • Dr. Joan Viñas Salas
 • Dr. Xavier Gómez Arbones
 • Dr. Juan Antonio Baena Fustegueras

 

Infermeria i Salut

La recerca es centra en els següents àmbits: 1) desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge intergeneracional mitjançant la interacció entre nens i adults; 2) millora de l'educació ciutadana i de les pràctiques d'infermeria basades en l'evidència per reduir caigudes en persones grans, i millorar en el tractament d'úlceres, de la incontinència, del dolor, així com de les cures pal·liatives.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/31/research-group-of-health-care-grecs  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joan Blanco Blanco
 • Dra. Teresa Botigué Satorra
 • Dr. Miguel Ángel Escobar Bravo
 • Dra. M. Luisa Guitard Sein-Echaluce
 • Dr. José Fidel Molina Luque
 • Dra. Carmen Nuin Orrio
 • Dra. Montserrat Gea Sánchez
 • Dra. Anna Espart Herrero
 • Dra. Erica Briones  Vozmediano
 • Dra. Esther Rubinat Arnaldo

 

Anàlisi Econòmica i Salut

La recerca es centra en fer models matemàtics per valorar els riscs versus els beneficis en diverses estratègies de sondeig, detecció precoç i tractament de malalties mamàries.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research 

Responsable: Dra. Montserrat Rué Monné

   Darrera modificació:

Coordinació del programa de doctorat

Dra. Ana María Pelacho Aja
pelacho@hbj.udl.cat
ETS d’Enginyeria Agrària 
Av. Rovira Roure, 191 
E-25198 Lleida 
Tel. 973 70 25 65

  Activitats Formatives

Els Investigadors en Formació hauran de desenvolupar un mínim de 100 h d'activitats formatives de al menys 2 tipologies diferents.

Activitats formatives del PD AFE fins 21/10/2020 al ser substituides per les aprovades al CD 13/10/2020

Núm. d'hores: 50 (25 presencials, 25 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització-).

Tipologia: Formació teoricopràctica amb objectiu procedimental

Continguts:

 • Recursos o fonts d'informació: tipologies i usos
 • Cerques bibliogràfiques
 • Anàlisis i ús dels resultats
 • Gestió documental

Modalitat de la formació a atendre: Completa i parcial.

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant la present activitat formativa i la suma de les restants lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:  

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport. Capacitat i

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions. Resultat Aprenentatge “a” (RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

Resultats Aprenentatge:

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat durant el primer semestre després de la matriculació al programa, amb independència de la mena de matrícula. És necessari un mínim de 25 hores de formació presencial sent la distribució de les no presencials segons necessitats del doctorand.

Distribució de les hores:

 • 5h presencials: formació teòrica sobre cerca de fonts bibliogràfiques en bases de dades científiques rellevants.
 • 10h no presencials: formació pràctica procedimental sobre cerca de fonts bibliogràfiques en bases de dades científiques rellevants.
 • 5h presencials: 2h. per a la resolució de dubtes de l'alumnat sobre el procés previ i 3h per a la formació teòrica sobre anàlisi i ús dels resultats.
 • 10h no presencials: formació pràctica procedimental sobre anàlisi i ús dels resultats.
 • 10h presencials: resolució de dubtes de l'alumnat sobre el procés previ i 3h per a la formació teòrica sobre gestors documentals.
 • 5h no presencials: formació pràctica procedimental sobre gestió de documentació.
 • 5h presencials: resolució de dubtes de l'alumnat sobre el procés previ i tancament de l'activitat.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.

Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades pel doctorand i la participació activa en les tutories:

 • Relació de fonts bibliogràfiques presentades d'acord amb els criteris científics i bibliomètrics requerides
 • Anàlisis i utilització buscada a aquesta relació d'acord amb criteris científics i d'adequació a l'objectiu marcat
 • Creació i gestió d'una base de dades personal a partir d'un gestor de referències bibliogràfiques

Idiomes:Català, castellà i anglès.

Nota: L'assistència a la formació presencial pot ser tant física com virtual.

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

- La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.

- Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades pel doctorand i la participació activa en les tutories:

 • Relació de fonts bibliogràfiques presentades d'acord amb els criteris científics i bibliomètrics requerits,
 • Anàlisis i utilització buscada a aquesta relació d'acord amb criteris científics i d'adequació a l'objectiu marcat.
 • Creació i gestió d'una base de dades personal a partir d'un gestor de referències bibliogràfiques

Actuacions de mobilitat:No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 60

Tipologia: formació teoricopràctica variada tant científica com tecnològica

Continguts:  Les activitats contemplades en aquest apartat consisteixen en l'assistència i superació de jornades i cursos de formació relacionats amb l'àmbit d'estudi i recerca del programa de doctorat: aspectes metodològics, tecnològics, procedimentals, .

Aquesta oferta pot venir de:

 • El propi INEFC com a institució responsable del Programa de Doctorat: jornades i cursos de formació oferts al PDI i alumnat de tercer cicle.
 • L'ICE i el IRB de la UdL: cursos de formació oferts al PDI i alumnat de tercer cicle.
 • Altres institucions, universitats i/o centres de docència i recerca.

Donada la potencial varietat de possibilitats de jornades i cursos, la selecció d'aquestes ha de ser aprovada pel tutor i el director de la tesi doctoral els quals hauran de justificar la seva conveniència sota criteris de desenvolupament de competències, capacitats i destreses personals, i resultats d'aprenentatge necessaris per a l'elaboració i defensa de la tesi doctoral

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant l'assistència a seminaris, cursos i jornades bé acuradament seleccionats tant de formació com de mobilitat i després del vistiplau del seu tutor i director de tesi, sumarà aprenentatges que, al costat de la resta d'activitats formatives relacionades, permetran el desenvolupament de les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competència Específiques:

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries.

Planificació temporal: Com a resulta obvi, la possibilitat de selecció concorde a la necessitat del doctorand fa imprevisible la previsió final dels cursos i les jornades de formació. Així les coses, resulta impossible una planificació tancada.

De totes maneres, seran obligatòries un mínim de 60h de formació les quals podran desenvolupar-se al llarg de tot el procés d'elaboració de la tesi doctoral. Es buscarà poder distribuir la formació de manera contínua intentant adequar els continguts de la formació a les necessitats del moment del procés de la tesi doctoral. D'altra banda, s'exigirà que un mínim de 20h de formació siguin rebudes en institucions externes a les del INEFC i de la UdL. Atès que la temporalització respectarà les necessitats del procés, no s'especifica cap diferent entre els tipus de matriculacions.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció: la formació presencial es controla a partir dels certificats d'assistència i aprofitament a les jornades i cursos.

Procediments d'avaluació de les competències, capacitats i destreses personals a haver desenvolupat amb l'activitat:Aquestes dependran dels resultats d'aprenentatge previstos en cadascun de les activitats de formació.

Idiomes: català, castellà i anglès

Nota: donada l'exigència que 20 de les 60h totals de la formació es realitzi en institucions externes, aquesta dedicació queda contemplada com de mobilitat

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció: la formació presencial es controla a partir dels certificats d'assistència i aprofitament a les jornades i cursos.

Actuacions de mobilitat: Donada l'exigència que 20 de les 60h totals de la formació es realitzi en institucions externes, aquesta dedicació queda contemplada com de mobilitat.

Núm. d'hores: 30 (20 presencials, 10 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització-)

Tipologia: formació teoricopràctica amb objectiu tecnològic, científic i procedimental.

Continguts: Els responsables dels laboratoris i dels grups de recerca organitzaran tallers en els quals s'exposaran les línies i projectes de recerques que s'estiguin duent a terme. Així, es presentaran mètodes, procediments, tècniques, … relacionats amb temàtiques de:

 • Activitat física per a la salut i el benestar
 • Gestió esportiva
 • Dret esportiu
 • Educació física
 • Rendiment esportiu

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant l'assistència a les reunions organitzades dins de la present activitat formativa i la suma de les restants lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat. Els matriculats a temps complet assistiran a aquestes sessions durant els primers 2 anys els matriculats a temps parcial els 3 primers. És necessari un mínim de 20 hores de formació presencial sent la distribució de les no presencials segons necessitats del doctorand.

Distribució de les hores:

 • 20h presencials: formació teoricopràctica sobre mètodes, procediments i tècniques relacionats amb les diferents temàtiques treballades en els diferents laboratoris i grups de recerca. Es buscarà la presentació de pràctiques i de simulacions en contextos reals de recerca.
 • 10h no presencials: formació teòrica i aplicada mitjançant el relat dels components científics, tecnològics i procedimentals presentats en cada taller especificant també la valoració de l'aplicabilitat d'aquests en l'elaboració de la tesi doctoral.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades per eldoctorando en format de relat de les accions presentades i de la valoració de l'aplicabilitat deéstas en el seu cas particular.

Idiomes: català, castellà i anglès

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció.

 • La formació presencial es controla a partir de l'assistència així com de la participació activa.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a l'avaluació de les produccions presentades pel doctorand en format de relat de les accions presentades i de la valoració de l'aplicabilitat d'aquestes en el seu cas particular.

Actuacions de mobilitat: No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 35

 • Per als matriculats a temps complet: 35 hores (5 presencials, 30 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització).
 • Per als matriculats a temps parcial: 57 hores (7 presencials, 50 no presencials -de treball autònom i/o de tutorització)

Tipologia: formació científica i procedimental

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant la present activitat formativa i la suma de les restants lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula. Una vegada a l'any,el doctorand haurà de presentar en sessió pública els resultats de la producció i les activitats formatives desenvolupades durant l'any precedent. Aquesta sessió tindrà lloc davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat i serà oberta. Es recomanarà l'assistència a tots els restants doctorands del programa. Aquesta sessió de caràcter anual se celebrarà de manera ordinària al final de cada curs acadèmic (mes de juliol). No obstant això, per a aquells que no hagin superat els requisits exigits, podran celebrar-se uns altres amb caràcter extraordinari el mes de desembre. El nombre de sessions anuals dependrà del número total de matriculats en el Programa de Doctorat.

Distribució de les hores:

 • 5h o 7h (d'acord amb la mena de matriculació) presencials: és necessari al voltant de 1h30 per a la presentació i defensa anual del procés de formació doctoral. Per a cadascuna de les sessions, el doctorand disposarà d'entre 30 i 45 minuts per a la presentació i 45 minuts més per a la justificació i defensa de les preguntes que se li vagin plantejant per part de la Comissió Acadèmica.
 • 30h o 50h (d'acord amb la mena de matriculació) no presencials: la seva distribució es calcula a ordre de 10h de preparació per cadascuna de les sessions, segons necessitats del doctorand. Aquesta càrrega horària contempla tant el treball autònom com les tutories a celebrar amb el seu tutor i director de tesi. Els objectius de les tutories són tant la preparació de les memòries anuals a presentar a la Comissió Acadèmica com per a la preparació de les presentacions

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de la presentació del procés anual i de la defensa realitzada arran de les preguntes de la Comissió Acadèmica.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a:
 • L'avaluació de les memòries anuals aportades pel doctorand en el moment de la presentació
 • Els informes elaborats pel tutor i el director de la tesi doctoral.

Idiomes: català, castellà i anglès

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció.

La formació presencial es controla a partir de la presentació del procés anual i de la defensa realitzada arran de les preguntes de la Comissió Acadèmica.

Per a la formació no presencial es recorrerà a:

 • L'avaluació de les memòries anuals aportades pel doctorand en el moment de la presentació,
 • Els informes elaborats pel tutor i el director de la tesi doctoral.

Actuacions de mobilitat: : No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 20 (3 fòrums al llarg del període de formació)

Tipologia: formació científica i procedimental.

Continguts:  Amb l'autorització del seu tutor i director de tesi, el doctorand haurà de cobrir els següents continguts:

 • Assistència a i presentació d'una comunicació, preferiblement oral, en un fòrum científic nacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.
 • Assistència a i presentació d'una comunicació, preferiblement oral i en anglès, en un fòrum científic internacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral

Modalitat de la formació a atendre:  completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge: El doctorand, mitjançant l'assistència i participació en fòrums científics i la suma de les restants activitats formatives lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula: a partir de l'inici del segon any per als matriculats a temps complet i a partir del tercer per a aquells amb matriculació parcial i prèvia tramitació de la tesi. A partir de l'inici del segon any, el doctorand deurà:

 • Assistir a un fòrum científic nacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.
 • Assistir a i presentar una comunicació, preferiblement oral, en un fòrum científic nacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.
 • Assistir a i presentar una comunicació, preferiblement oral i en anglès, en un fòrum científic internacional relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de la tesi doctoral.

Encara no sent obligatori, es recomana que la seqüència de les 3 activitats sigui la presentada atès que està estructurada de menor a major dificultat. D'altra banda, aquesta activitat haurà de tenir lloc obligatòriament fora de la universitat del doctorand.

Distribució de les hores: Com a resulta obvi, la possibilitat de selecció concorde a la necessitat del doctorand fa imprevisible la previsió final de la distribució horària. De totes maneres, seran obligatòries un mínim de 2 comunicacions per a la preparació de les quals pot requerir-se una càrrega horària variable Atès que l'obligatorietat de les activitats és idèntica, no s'especifica cap diferent entre els tipus de matriculacions. De totes maneres, aquesta activitat formativa requerirà clarament d'una dedicació presencial als fòrums com de no presencial quant a les exigències de preparació de les comunicacions i a la necessitat d'un procés de tutorització per a la resolució de problemes, dubtes i guia.

Procediment de control i avaluació:

Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de l'aportació els certificats d'assistència i de presentació de les comunicacions.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a la presentació de les produccions a les quals hagin donat lloc les comunicacions.

La relació de congressos els que podem suggerir dins d'aquesta activitat han de complir els següents indicadors de qualitat:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès d'organització i científic internacional, instruccions a autors, informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits.
 • Qualitat del procés de revisió: anonimat en la revisió.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques.
 • Qualitat del procés de celebració: periodicitat i regularitat.

Idiomes: català, castellà i anglès

Nota:  Donada l'exigència que aquesta activitat sigui realitzada sempre fora de la universitat d'origen, aquesta acció també és contemplada com de mobilitat

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció:

 • La formació presencial es controla a partir de l'aportació els certificats d'assistència i de presentació de les comunicacions.
 • Per a la formació no presencial es recorrerà a la presentació de les produccions a les quals hagin donat lloc les comunicacions.

La relació de congressos els que podem suggerir dins d'aquesta activitat han de complir els següents indicadors de qualitat:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès d'organització i científic internacional, instruccions a autors, informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits.
 • Qualitat del procés de revisió: anonimat en la revisió.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques.
 • Qualitat del procés de celebració: periodicitat i regularitat

Actuacions de mobilitat: Donada l'exigència que aquesta activitat sigui realitzada sempre fora de la universitat d'origen, aquesta acció també és contemplada com de mobilitat.

Núm. d'hores: 20

Tipologia: formació científica, tècnica i procedimental.

Continguts: Amb l'autorització del seu tutor i el director de tesi i de la Comissió Acadèmica, el doctorand haurà de realitzar almenys una estada en un centre de recerca avançat relacionat transversal i/o específicament amb la temàtica de la seva tesi doctoral.

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial.

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge:  El doctorand, mitjançant l'estada en un centre de recerca avançat i la suma de les restants activitats formatives lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBa) Comprensió sistemàtica del camp de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

(CDPd) Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement. Resultat Aprenentatge “e” (Rau) Haver mostrat que són capaces de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAf) Haver justificat que són capaços de participar en les discussions científiques que es desenvolupin a nivell internacional en el seu àmbit de coneixement i de divulgar els resultats de la seva activitat investigadora a tota mena de públics.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE3): Capacitat per a incorporar coneixements, instruments i tecnologies d'altres branques o àrees científiques en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CE4): Capacitat per a col·laborar amb altres equips tant del propi àmbit com d'uns altres amb la finalitat d'enriquir els diferents àmbits i desenvolupar recerques interdisciplinàries.

Durada en dies: El doctorand haurà d'acreditar una estada mínima total de 3 setmanes.

Planificació temporal: Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula: a partir de l'inici del segon any per als matriculats a temps complet i a partir del tercer per a aquells amb matriculació parcial i prèvia tramitació de la tesi. La quantitat d'estades pot variar entre 1 i 3. Tota estada ha de tenir una durada mínima ininterrompuda que dependrà de la mena de matriculació:

 • Matrícula a temps complet: mínim de 10 dies consecutius.
 • Matrícula a temps complet: mínim de 5 dies consecutius.

Distribució de les hores: Com a resulta obvi, la possibilitat d'aquesta distribució anirà concorde a les planificacions dels diferents centres de recerca que acullin al doctorand.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció. El control d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de la memòria de les activitats realitzades en el lloc de destinació, signada pel responsable de l'acolliment i segellada pel centre receptor. Aquesta memòria també haurà de portar el vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Idiomes: català, castellà i/o anglès, depenent del centre de recerca d'acolliment.

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció.

El control d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de la memòria de les activitats realitzades en el lloc de destinació, signada pel responsable de l'acolliment i segellada pel centre receptor.

Aquesta memòria també haurà de portar el vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Actuacions de mobilitat: No hi ha mobilitat.

Núm. d'hores: 20

Tipologia: formació científica, tècnica i procedimental

Continguts:

 • Redacció d'un paper relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de recerca
 • Remissió i seguiment de dita paper per a la seva publicació a una revista indexada del seu àmbit de coneixement, preferiblement en anglès.

Modalitat de la formació a atendre: completa i parcial

Relació amb les competències bàsiques i específiques, capacitats i destreses personals, resultats d'aprenentatge:  El doctorand, mitjançant l'assistència elaboració i publicació de l'article i la suma de les restants activitats formatives lligades als mateixos aprenentatges, podrà desenvolupar les següents competències, capacitats, destreses i resultats:

Competències Bàsiques:

(CBb) Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació, en relació a les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBc) Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original en els camps de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBd) Capacitat de realitzar una anàlisi crítica, i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, relacionat amb les Ciències de l'Activitat física i l'Esport.

(CBe) Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els àmbits de coneixement en les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

(CBf) Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport, dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i Destreses Personals:

(CDPa) Desembolicar-se en contextos en els quals hi ha poca informació específica.

(CDPb) Trobar les preguntes claus que cal respondre per a resoldre un problema complex.

(CDPc) Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement

(CDPe) Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

(CDPf) Fer una crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Resultats Aprenentatge:

(RAa) Haver adquirit coneixements avançats a la frontera del coneixement i demostrat, en el context de la recerca científica reconeguda internacionalment, una comprensió profunda, detallada i fonamentada dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia científica en un o més àmbits investigadors.

(RAb) Haver fet una contribució original i significativa a la recerca científica en el seu àmbit de coneixement i que aquesta contribució hagi estat reconeguda com a tal per la comunitat científica internacional.

(RAc) Haver demostrat que són capaços de dissenyar un projecte de recerca amb el qual dur a terme una anàlisi crítica i una avaluació de situacions imprecises on aplicar les seves contribucions i els seus coneixements i metodologia de treball per a realitzar una síntesi d'idees noves i complexes que produeixin un coneixement més profund del context investigador en el qual es treballi.

(RAd) Haver desenvolupat l'autonomia suficient per a iniciar, gestionar i liderar equips i projectes de recerca innovadors i col·laboracions científiques, nacionals o internacionals, dins el seu àmbit temàtic, en contextos multidisciplinaris i, en el seu cas, amb una alta component de transferència de coneixement.

(Rau) Haver mostrat que són capaços de desenvolupar la seva activitat investigadora amb responsabilitat social i integritat científica.

(RAg) Haver demostrat dins del seu context científic específic que són capaços de realitzar avanços en aspectes culturals, socials o tecnològics, així com de fomentar la innovació en tots els àmbits en una societat basada en el coneixement.

Competències Específiques:

(CE1): Capacitat per a dissenyar la metodologia i els procediments específics i adequats de la recerca científica en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat física i l'Esport de cara a la consecució dels objectius de recerca pretesos.

(CE2): Capacitat per a aplicar el projecte de recerca dissenyat aportant nou coneixement d'interès científic, tècnic, i/o social en l'àmbit de Ciències de l'Activitat física i l'Esport

Planificació temporal:  Aquesta activitat és obligatòria per a tot l'alumnat, amb independència de la mena de matrícula: a partir de l'inici del segon any per als matriculats a temps complet i a partir del tercer per a aquells amb matriculació parcial i prèvia tramitació de la tesi. Sota la supervisió del tutor i el director de la tesi, el doctorand redactarà un paper relacionat transversal i/o específicament amb la seva temàtica de recerca. Abans de la seva remissió a la revista seleccionada, l'article haurà de ser presentat en l'AF5, Jornada Anual de Doctorands. Dit paper haurà de ser remès per a la seva publicació a una revista indexada del seu àmbit de coneixement, preferiblement en anglès.

Procediment de control i avaluació: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció, el control i l'avaluació d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de diverses possibilitats:

 • L'acceptació de l'article per a la seva publicació abans de la tramitació de la tesi.
 • Donades les possibilitats actuals de rebuig de la publicació per qüestió d'espai en algunes revistes indexades, es contempla la possibilitat de valorar positivament l'article depenent dels comentaris dels editors d'aquestes revistes. En aquest cas, els encarregats de valorar aquesta possibilitat serà la Comissió Acadèmica i previ vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Les revistes han de ser revistes indexades amb índex de qualitat relatiu, o bé no indexades o sense índex de qualitat relatiu però que tinguin els següents indicadors de qualitat:

 • Avaluació prèvia externa per parells dels articles.
 • Existència d'un comitè científic internacional.
 • Alt percentatge d'articles d'autors no vinculats amb la institució editora.
 • Publicació exclusiva d'articles de recerca.
 • Presència en repertoris i butlletins bibliogràfics més vinculats a la seva especialitat.
 • Publicació d'articles en més d'una llengua.

En el cas del camp de Ciències Socials i Jurídiques els indicadors de qualitat que han de tenir-se en compte són:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès editorials i científics, instruccions a autors,informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits, traducció de sumaris, títols dels articles, paraules claus, resums en anglès i publicació de dades del procés editorial.
 • Qualitat del procés editorial: periodicitat, regularitat, arbitratge científic, revisors, anonimat en la revisió, instruccions per a la revisió, comunicació motivada de les decisions, consells deredacción i assessor.
 • Qualitat científica: percentatge i taxa d'acceptació d'articles de recerca.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques

Idiomes: castellà i català, encara que es recomana l'anglès

Procediment de control: Sota criteris derivats de la relació de les competències, capacitats i destreses personals i els resultats d'aprenentatge buscats mitjançant la present acció, el control i l'avaluació d'aquesta activitat serà dut a terme a partir de diverses possibilitats:

 • L'acceptació de l'article per a la seva publicació abans de la tramitació de la tesi.
 • Donades les possibilitats actuals de rebuig de la publicació per qüestió d'espai en algunes revistes indexades, es contempla la possibilitat de valorar positivament l'article depenent dels comentaris dels editors d'aquestes revistes. En aquest cas, els encarregats de valorar aquesta possibilitat serà la Comissió Acadèmica i previ vist-bo del tutor i el director de la tesi doctoral.

Les revistes han de ser revistes indexades amb índex de qualitat relatiu, o bé no indexades o sense índex de qualitat relatiu però que tinguin els següents indicadors de qualitat:

 • Avaluació prèvia externa per parells dels articles.
 • Existència d'un comitè científic internacional.
 • Alt percentatge d'articles d'autors no vinculats amb la institució editora.
 • Publicació exclusiva d'articles de recerca.
 • Presència en repertoris i butlletins bibliogràfics més vinculats a la seva especialitat.
 • Publicació d'articles en més d'una llengua.

En el cas del camp de Ciències Socials i Jurídiques els indicadors de qualitat que han de tenir-se en compte són:

 • Qualitat informativa: identificació dels comitès editorials i científics, instruccions a autors, informació sobre el procés d'avaluació i selecció de manuscrits, traducció de sumaris, títols dels articles, paraules claus, resums en anglès i publicació de dades del procés editorial.
 • Qualitat del procés editorial: periodicitat, regularitat, arbitratge científic, revisors, anonimat en la revisió, instruccions per a la revisió, comunicació motivada de les decisions, consells de redacció i assessor.
 • Qualitat científica: percentatge i taxa d'acceptació d'articles de recerca.
 • Qualitat de difusió i visibilitat: inclusió en bases bibliogràfiques

Actuacions de mobilitat: No hi ha mobilitat.