Descarregar Pdf

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Eloi Garí (2009 SGR 559), Daniel Sanchis (2009 SGR 346) i Mario Encinas (2009 SGR 740), que desenvolupen 4 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels mecanismes moleculars i cel·lulars que controlen la proliferació i la diferenciació cel·lular, així com els processos de mort cel·lular, la qual cosa té una gran rellevància per entendre la base de diverses patologies humanes com el càncer, las malalties neurodegeneratives o las patologies cardíaqu

 

Cicle cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes interns que regulen la divisió de les cèl·lules eucariotes. L'objectiu general d'aquesta recerca és contribuir a un millor coneixement dels processos que es troben alterats durant la pèrdua de la integritat del genoma i en patologies com el càncer.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/7/cell-cycle

Responsable:

Membres:

 • Dr. Eloi Garí Marsol
 • Dr. Jordi Torres Rosell
 • Dra. Neus Colomina Gabarrella
 • Dra. Celia Casas Herranz

 

Senyalització cel·lular i apoptosis

La línia de recerca té com a objectiu: a) l’estudi dels factors neurotròfics i les vies de senyalització intracel·lular activades per aquests factors en relació a la seva funció sobre la supervivència i mort neuronal, i b) l’estudi dels processos que regulen la mort cel·lular en el teixit cardíac.

Més informació: http://www.irblleida.org/en/research/10/cell-signalling-and-apoptosis-group

Responsable:

Membres:

 • Dr. Daniel Sanchis Morales
 • Dra. Marta Llovera Tomas

 

Senyalització oncogènica i del desenvolupament

La línia de recerca es centra en realitzar un abordatge genètic dels mecanismes que regulen les vies de senyalització cel·lular activades pel proto-oncogen Ret, i la seva regulació pel putatiu supressor tumoral Sprouty. Aquesta recerca té implicacions en camps diversos com el desenvolupament renal y del sistema nerviós perifèric, o la biologia de tumors d'origen neuroendocrí.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/8/oncogenic-signalling-and-development  

Responsable: Dr. Mario Encinas Martin

 

Senyalització per calci i diferenciació cel·lular

La línia de recerca es centra en estudiar els mecanismes moleculars implicats en la proliferació, diferenciació i migració cel·lular, així com la senyalització per calci i el seu impacte en processos com l'establiment de les connexions nervioses, la progressió tumoral i patologies cardíaques.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/9/calcium-cellular-signalling

Responsable:

Membres:

 • Dra. Judit Herreros Danés
 • Dr. Carles Cantí Nicolàs

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Enric Herrero/Joaquim Ros (2009 SGR 196), Albert Sorribas (2009 SGR 809) i Reinald Pamplona (2009 SGR 735), que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Totes les línies tenen com a objectiu l'estudi dels efectes de l'estrés sobre els sistemes biològics, la qual cosa té especial rellevància per entendre les bases de l'envelliment i la neurodegeneració.

 

Biologia Molecular de Llevats

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'efecte de condicions d'estrés ambiental sobre la proliferació cel·lular, així com les vies de transducció i els sistemes enzimàtics implicats en la defensa i reparació del dany per estrés.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/11/molecular-biology-of-yeast  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Enric Herrero Perpiñan
 • Dra. Gemma Belli Martínez

 

Bioquímica de l’Estrés Oxidatiu

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi de l'impacte de l'estrés oxidatiu en les funcions cel·lulars i en malalties humanes com, per exemple, l'atàxia de Friedrich.

Més informació

http://www.irblleida.org/en/research/32/neuronal-signalling-unit

http://www.irblleida.org/en/research/12/oxidative-stress-biochemistry

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joaquim Ros Salvador
 • Dra. Elisa Cabiscol Català
 • Dr. Jordi Tamarit Sumalla
 • Dra. Rosa Soler Tatché

 

Fisiopatologia metabòlica

La línia de recerca té com a objectiu principal l'estudi del paper de l'estrés oxidatiu en el procés fisiològic d'envelliment i en els processos patològics que tenen lloc en les malalties associades a l'edat (diabetis, obesitat, etc.), com també en les malalties neurodegeneratives.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/13/metabolic-physiopathology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Reinald Pamplona Gras
 • Dr. Manel Portero Otín
 • Dra. M. Victoria Ayala
 • Dr. Jordi Boada

 

Modelització Matemàtica de Processos Metabòlics

La línia de recerca es centra en el desenvolupament de mètodes per a l'anàlisi sistèmic de processos metabòlics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research

Responsable:

Membres:

 • Dr. Albert Sorribas Tello
 • Dr. Rui Alves

 

Senyalització en Llevats

La línia de recerca es centra en l’estudi molecular, genètic i cel·lular d'algunes vies de senyalització que participen en la resposta cel·lular en front a l'estrés oxidatiu.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/15/cell-signalling-in-yeast

Responsable: Dra. Mª Ángeles de la Torre Ruiz

Descripció: Investigació realitzada per doctors de dos grups consolidats reconeguts per la Generalitat com a excel·lents, liderats per Josep Esquerda/Jordi Calderó (2009 SGR 370) i Loreta Medina (2009 SGR 547), i per un grup de recerca clínica (liderat per Francesc Purroy) de trajectòria sòlida pel que fa a publicacions i obtenció de finançament extern, que desenvolupen 5 línies de recerca amb finançament propi. Todas les línies tenen com a objectiu l'estudi del sistema nerviós i de les malalties del sistema nerviós produïdes per trastorns del neurodesenvolupament, neurodegeneració o degut a isquèmia cerebral.

 

Patologia de la Motoneurona

La línia de recerca es centra a l'estudi dels mecanismes cel·lulars i moleculars que regulen la supervivència i la mort neuronal, així com a l'anàlisi de determinats aspectes relacionats amb el desenvolupament del sistema nerviós i que podrien intervenir, també, en determinades situacions patològiques, com són les malalties neurodegeneratives.

Més informació:  http://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology

Responsable:

Membres:

 • Dr. Jordi Calderó Pardo
 • Dra. Olga Tarabal Mostazo

 

Patologia neuromuscular experimental

La línia de recerca es centra a l’estudi de les bases cel·lulars i moleculars de les malalties neuromusculars i, particularment, de l'esclerosi lateral amiotròfica.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/27/experimental-neuromuscular-pathology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Josep E. Esquerda Collel
 • Dra. Anna Casanovas Llorens

 

Desenvolupament i Evolució del Cervell

La línia de recerca es centra en estudiar el desenvolupament i la evolució de la amígdala cerebral, una estructura essencial pel control de les emocions i el comportament social, que es troba alterada en divers trastorns del neurodesenvolupament, com l'autisme o la esquizofrènia, i altres trastorns psiquiàtrics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/24/brain-development-and-evolution  

Responsable:

Membres:

 • Dra. Loreta Medina Hernández
 • Dra. Ester Desfilis Barceló
 • Dr. Antonio Abellán Ródenas

 

Neurobiologia Molecular i del Desenvolupament

La línia de recerca es centra en la caracterització de nous mecanismes moleculars de la formació de circuits neuronals del sistema nerviós. Aquests estudis ajudaran a comprendre els mecanismes que operen en condicions patològiques relacionades amb els trastorns neurològics i psiquiàtrics.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/28/molecular-and-developmental-neurobiology

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joaquim Egea Navarro
 • Dra. Carme Espinet Mestre

 

Neurociències Clíniques

La línia de recerca es centra en l’estudi de la isquèmia cerebral transitòria en pacients, fent estudis clinicoradiològics i de biomarcadors per a establir nous predictors de recurrència en aquests pacients.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/26/clinical-neurosciences  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Francesc Purroy Garcia
 • Dr. Gerard Piñol Ripoll

Descripció: Investigació realitzada per doctors de tres grups consolidats reconeguts per la Generalitat, liderats per Matias Guiu (2009 SGR 794), Joan Verdaguer (2009 SGR 805) i Monserrat Rué (2009 SGR 632), i altres quatre grups amb una trajectòria investigadora sòlida avalada por nombroses publicacions d'alt impacte, obtenció de finançament extern, i direcció de tesis doctorals, liderats per Elvira Fernández, Ferran Barbé, Josep Reñé i José Manuel Porcel. A més, hi ha un grup emergent de recerca en infermeria (liderat per Pilar Jurschik i Joan Torres), amb importants col·laboracions internacionals amb grups de recerca en infermeria de reconegut prestigi (de Canadà, Bèlgica, Holanda i Finlàndia), que desenvolupa investigació en l'àmbit de l'envelliment, l'epidemiologia i l'educació per a la salut. Entre tots aquests grups, s'ofereixen 15 línies de recerca, que tenen com a objectii la recerca en l'àmbit de la clínica (estudi de diverses patologies), la farmacologia i terapèutica experimental, l'epidemiologia, l'envelliment i l'educació per a la salut.

 

Epidemiologia Aplicada

La línia de recerca es centra en l'estudi de brots epidèmics, investigació de factors de risc per malalties transmissibles, i estimació de cobertures d'activitats preventives periòdiques en l'atenció primària de salut.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/1/applied-epidemiology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Pere Godoy Garcia
 • Dr. Jaume March Llanes

 

Farmacoepidemiologia

La línia de recerca té com a objectiu avaluar l'eficàcia, la seguretat i l'eficiència de la tecnologia mèdica lligada a l'ús de medicaments, ja sigui com a prevenció o tractament de malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/2/pharmacoepidemiology

Responsable: Dr. Joan Antoni Schoenenberger Arnaiz

 

Fonaments Biològics dels Trastorns Mentals

La línia de recerca es centra en l'estudi de diversos trastorns mentals, com el trastorn bipolar, els efectes del tractament amb liti i els canvis cognitius que tenen lloc en aquests malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/3/biological-foundations-of-mental-disorders  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Francesc Abellà Pons
 • Dra. Maria Mur Lain
 • Dr. Josep Pifarré Paredero

 

Malalties de la Pleura

La línia de recerca es centra en l'estudi citològic i de marcadors tumorals amb tècniques de biologia molecular en el líquid pleural.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/4/research-group-of-cancer-biomarkers-grebic

Responsable: Dr. José Manuel Porcel Pérez

 

Patologia mamària

La línia de recerca es centra en l’estudi de nous biomarcadors en tumors mamaris.

Més informacióhttps://www.linkedin.com/in/antonio-llombart-cussac-27799477/

Responsable: Dr. Antoni Llombart Cussac

 

Patologia respiratòria

La línia de recerca es centra en dues àrees d'interès: l'estudi dels trastorns respiratoris durant el son i l’estudi de les infeccions respiratòries.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/5/translational-research-in-respiratory-medicine-group  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Ferran Barbé Illa
 • Dr. Miguel Falguera Sacrest
 • Dr. Manuel Sánchez de la Torre

 

Cirurgia Experimental

La línia d'investigació se centra en dos aspectes principals:

 1. Estudiar la resposta biomecànica del tancament de la paret abdominal després d'una intervenció
 2. Millorar la seguretat i els models de predicció en relació al seguiment dels pacients post-UCI.

Més Informació

http://www.irblleida.org/en/research/6/intensive-medicine

http://www.irblleida.org/en/research/22/experimental-surgery

Responsable:

Membres:

 • Dr. Juan Olsina Kissler
 • Dr. Javier Trujillano Cabello

 

Farmacologia Experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi dels processos de mort cel·lular i la seva modulació per a poder identificar noves aproximacions terapèutiques a la malaltia humana, especialment al càncer.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/17/pharmacology-unit  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Jacint Boix Torras
 • Dra. Judit Ribas Fortuny

 

Genètica de Malalties Complexes

La línia de recerca es centra en l'estudi de la variabilitat genètica del receptor de la vitamina D i el seu paper en la susceptibilitat a la infecció pel virus VIH i la progressió clínica de la SIDA.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/18/genetics-of-complex-diseases  

Responsable: Dr. Joan Fibla Palazón

 

Immunologia i Endocrinologia

La línia de recerca es centra en l'estudi dels mecanismes de pèrdua tolerància immunològica en les malalties endocrines autoimmunitàries, i més concretament en la Diabetis tipus 1 (T1D), i la seva aplicació en el diagnòstic i tractament d'aquestes malalties.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/19/immunology-and-immunopathology-group-griip  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joan Verdaguer Autonell
 • Dra. Conchi Mora Giral

 

Nefrologia Experimental

La línia de recerca es centra en l'estudi del metabolisme mineral en pacients amb insuficiència renal crònica i la influència genètica en el desenvolupament de l'hiperparatiroidisme secundari.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/20/vascular-and-renal-translational-research-group  

Responsable:

Membres:

 • Dra. Elvira Fernández Giraldez
 • Dr. José M. Valdivielso Revilla

 

Patologia Oncològica

La línia de recerca es centra en estudiar les alteracions moleculars dels càncers d'endometri, tiroide i la pell, en correlació amb les característiques clíniques i patològiques.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/16/oncological-pathology  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Xavier Matias-Guiu
 • Dra. Rosa Maria Martí Laborda
 • Dr. Xavier Dolcet Roca
 • Dr. Felip Vilardell Villegas
 • Dra. Antonieta Salud Sàlvia

 

Patologia Digestiva i Oncohematològica

La línia de recerca es centra en l’estudi de la carcinogènesi colo-rectal i els processos oncohematològics, en particular els limfomes i altres processos limfoproliferatius.

Més informació:  

http://www.irblleida.org/en/research/21/clinical-and-experimental-research-in-digestive-and-hematological-pathology

http://www.irblleida.org/en/research/23/endocrine-bariatric-and-metabolic-surgery

Responsable:

Membres:

 • Dr. Josep Reñé Espinet
 • Dra. Carme Piñol Felis
 • Dr. Joan Viñas Salas
 • Dr. Xavier Gómez Arbones
 • Dr. Juan Antonio Baena Fustegueras

 

Infermeria i Salut

La recerca es centra en els següents àmbits: 1) desenvolupament d'estratègies d'aprenentatge intergeneracional mitjançant la interacció entre nens i adults; 2) millora de l'educació ciutadana i de les pràctiques d'infermeria basades en l'evidència per reduir caigudes en persones grans, i millorar en el tractament d'úlceres, de la incontinència, del dolor, així com de les cures pal·liatives.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/31/research-group-of-health-care-grecs  

Responsable:

Membres:

 • Dr. Joan Blanco Blanco
 • Dra. Teresa Botigué Satorra
 • Dr. Miguel Ángel Escobar Bravo
 • Dra. M. Luisa Guitard Sein-Echaluce
 • Dr. José Fidel Molina Luque
 • Dra. Carmen Nuin Orrio
 • Dra. Montserrat Gea Sánchez
 • Dra. Anna Espart Herrero
 • Dra. Erica Briones  Vozmediano
 • Dra. Esther Rubinat Arnaldo

 

Anàlisi Econòmica i Salut

La recerca es centra en fer models matemàtics per valorar els riscs versus els beneficis en diverses estratègies de sondeig, detecció precoç i tractament de malalties mamàries.

Més informacióhttp://www.irblleida.org/en/research/14/systems-biology-and-statistical-methods-for-biomedical-research 

Responsable: Dra. Montserrat Rué Monné

   Darrera modificació:

Coordinació del programa de doctorat

Dra. Ana María Pelacho Aja
pelacho@hbj.udl.cat
ETS d’Enginyeria Agrària 
Av. Rovira Roure, 191 
E-25198 Lleida 
Tel. 973 70 25 65

  Activitats Formatives

Els Investigadors en Formació hauran de desenvolupar un mínim de 100 h d'activitats formatives de al menys 2 tipologies diferents.