Dades Generals

Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0505

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dr. Enric Vicedo Rius 
vicedo@historia.udl.cat
Facultat de Lletres 
Plaça de Víctor Siurana, 1 
25003 Lleida 
Tel. 973 702 102

Contacte administratiu

Escola de Doctorat

Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 70 20 43
escoladoctorat@.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora:

  • Dr. Enric Vicedo Rius

3 membres:

  • Dra. Ma Carme Bellet Sanfeliu 
  • Dra. Francisco Javier Terrado Pablo
  • Dr. Jordi Malé Pegueroles

1 investigador/a en formació:

  • Pascal Carmel Zong Nebouet

 

  Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.
2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
3. Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.
4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.
2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.
3. Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
4. Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
5. Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
6. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

  Activitats Formatives

Els alumnes matriculats en el nou programa de doctorat [Menció cap a l’Excel·lència Referència MEE 2011-0505] han de fer els cursos oferts pel programa de doctorat, segons recomanació del tutor/ director com consta al document d’acceptació en el programa.

Activitats formatives a realitzar per l’alumnat que comença el programa de doctorat el curs 2016-2017

 

Curs

Descripció

1: Taller formatiu de lectura i interpretació de documents medievals.

Lectura i interpretació de documents medievals, mitjançant una comprensió detallada de les diferents tècniques aplicables per a la recerca en aquest camp.
Professorat de l’àrea d’història medieval.

2: Seminari d'Estudis sobre la Joventut

El Seminari d'Estudis sobre Joventut (SEJ) es porta a terme des de 2010. Té com a objectiu establir un espai de discussió d'investigacions en curs que tenen per objecte la joventut en una societat multicultural, aprofitant la presència a la UdL d'investigadors visitants, així com de la realització de diverses tesis doctorals.
Contingut:
El format és senzill: a la primera part els ponents tenen 20 'per exposar els seus projectes, en la segona part s'estableix un debat amb els participants. El SEJ està obert a professors, estudiants i investigadors.

 

http://www.joventut.udl.cat/

3: Com escriure i publicar un article científic.

En col·laboració amb l’ICE, sobre l’escriptura d’articles en anglès.

Publicar treballs científics rellevants és essencial per als PDI d'una universitat. L'objectiu general d'aquest curs és estimular la discussió sobre la publicació de treballs científics en revistes internacionals (SCI). Es discutiran tant aspectes bàsics com pràctics que poden ajudar-nos a escriure i publicar els nostres treballs de manera que el producte sigui més fàcilment acceptable per les revistes i, posteriorment, més impactant per als lectors.

 

4: Mendeley

Gestor de referències i altres funcions.

S’ofereix per part de l’Escola de Doctorat a totes els programes. Substitueix la Sessió especialitzada sobre el gestor de continguts Refworks que figurava inicialment entre els complements de formació del programa.

Servei de Biblioteca i Documentació

 

5: Competències informacionals en el món digital

Servei de Biblioteca i Documentació
Adquirir les habilitats necessàries per localitzar, reconèixer i avaluar la informació idònia i utilitzar-la de forma més efectiva.

A més hi ha altres activitats formatives proposades pel professorat, per l’alumnat i, en part, recollides per l’Escola de Doctorat per a oferir a tots els alumnes de doctorat dels diversos programes.

En aquest sentit, durant el curs 2014-2015 s’han ofert, també, activitats formatives que, previsiblement, s’oferiran en els cursos posteriors, donada l’acollida.

  1. Accés obert a la documentació científica, a càrrec del Servei de Biblioteca i Documentació.

  2. Indicadors i mètodes per avaluar la producció científica.

  3. Noves directrius per al doctorat a la Universitat de Lleida.

D’aquestes activitats la 1 i la 2 s’inscriuen dins l’apartat 5 “Competències”. L’activitat formativa 3 (“Noves directius...”) té per objectiu presentar el doctorat en general i per programes, amb participació tant dels nous alumnes del curs 2014-2015 com dels anteriors. “A l'entorn del nou doctorat sobre Territori, patrimoni i cultura: realitats, problemes i solucions” és el títol de la sessió específica sobre aquest programa.

Les dates concretes s’estableixen anualment segons les disponibilitats dels serveis que hi participen.  

  Línies de Recerca