Dades Generals

Menció cap a l'Excel·lència Referència MEE 2011-0488

Resolució de 6 d'octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d'octubre, annex I

Coordinació del programa de doctorat

Dr. Carlos Colinas González 
carlos.colinas@pvcf.udl.cat
ETS d'Enginyeria Agrària 
Av. Rovira Roure, 191 
E-25198 Lleida 
Tel. 973 70 28 45

Contacte administratiu

Secció de Doctorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 702 043
Fax +34 (9) 73 702 042
doctorat@aga.udl.cat
http://www.udl.es/serveis/aga/tercercicle.html

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora:

  • Dr. Carlos Colinas González

3 membres:

  • Dr. Jordi Voltas Velasco
  • Dr. Lluis Coll Mir
  • Dr. Damià Vericat Querol

1 investigador/a en formació:

  • Paula Martín Gómez
  Competències

Básiques

1. Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

2. Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

3. Capacitat per a contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement mitjançant una recerca original.

4. Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

5. Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en els modes i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

6. Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

1. Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

2. Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

3. Dissenyar, crear, desenvolupar i empendre projectes novedosos i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

4. Treballar tan en equip com de forma autònoma en un context internacional o multidisciplinar.

5. Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

6. La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

  Activitats Formatives

  Línies de Recerca