Dades Generals

Programa amb avaluació favorable de l’ANECA Referència MEE 2011-0716

Resolució de 6 d’octubre de 2011, BOE núm. 253 de 20 d’octubre, annex II

Coordinació del programa de doctorat

Gemma Filella i Guiu

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social 
Av. de l'Estudi General, 4 
25001 Lleida
Tel. 973 70 6572/6501 

Contacte administratiu

Escola de Doctorat

Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 Lleida
Tel. +34 (9) 73 70 20 43
escoladoctorat@.udl.cat
http://www.doctorat.udl.cat

Comissió Acadèmica del programa de doctorat

Coordinadora:

  • Dra. Gemma Filella i Guiu

3 membres:

  • Dr. Jordi Garreta Bochaca
  • Dra. Manuela Pifarré Turmo
  • Dr. Joaquín Reverter Masia

1 investigador/a en formació:

  • Yolanda Capdevila Tomàs
  Competències

Básiques

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest camp.

- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.

- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una recerca original.

- Capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.

- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre les seves àmbits de coneixement en les maneres i idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.

- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i destreses personals

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica. La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

- Trobar les preguntes claus que cal respondre per resoldre un problema complex.

- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.

- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.

- Integrar coneixements, afrontar la complexitat i formular judicis amb informació limitada.

- La crítica i defensa intel · lectual de solucions.

Altres competències

- Hi haurà demostrat una comprensió sistemàtica del camp de l'Educació treballat i el domini de les habilitats i mètodes de recerca relacionats amb aquest.

- Hi haurà realitzat una contribució a través d'una recerca original que ampliï les fronteres del coneixement en l'àmbit de l'Educació, desenvolupant un corpus substancial que, en tot o en part, mereixi ser objecte de publicació (és) referenciada (s) a nivell nacional o internacional.

- Serà capaç de realitzar una anàlisi crítica, avaluació i síntesi d'idees noves i complexes en algun dels aspectes considerats en la recerca educativa.

- Sabrà comunicar-se amb especialistes equivalents, amb la comunitat acadèmica en el seu conjunt i amb la societat en general, en referència a qualsevol de les àrees interrelacionades amb l'educació.

- Serà capaç de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç social o cultural de l'educació, les seves tecnologies i la seva interrelació amb la qualitat de vida i la situació de la societat en general, dins d'una societat basada en el coneixement.

  Activitats Formatives

  Línies de Recerca